Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Γραμματεία - Λογιστήριο
Αποθήκη
Πωλήσεις - Τεχνική υποστήριξη


logistirio@xtlogistics.gr
supplies@xtlogisticssa.gr
poliseis@xtlogistics.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας

Τηλέφωνο
Fax


2310-574936 / 2310-574990 / 2310-709136
2310-709152
Διεύθυνση

Οδός Κήπων - Ν. Μαγνησία 57008
Τ.Θ. 1477 Θεσσαλονίκη