Συστήματα αυτοματισμού

Multi-matic tronic

Το συγκεκριμένο σύστημα αυτοματισμού δίνει την δυνατοτήτα στον χρήστη να έχει τον απόλυτο έλεγχο της οικίας ή της επιχείρησης του.
Η κινητή μαγνητική επαφή του συστήματος χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του κλιματισμού στη θέση ανάκλισης του φύλλου, ενώ η σταθερή για τον έλεγχο του συναγερμού που εξακολουθεί να λειτουργεί και στην θέση ανάκλισης.
Με τον τρόπο αυτό ο κλιματισμός του χώρου τίθεται εκτός λειτουργίας σε περίπτωση που κάποιο παράθυρο ή κάποια πόρτα είναι ανοιχτή προσφέροντας έτσι μεγάλη εξοικονομήση ενέργειας και χρημάτων.
Με τον ίδιο τρόπο, σε περίπτωση παραβίασης κάποιου παραθυρού ή πόρτας ενεργοποιείται ο συναγερμός, ειδοποιώντας τον χρήστη για τυχόν προσπάθεια παραβίασης.
*Μπορεί να γίνει συνδυασμένη ή μεμονωμένη χρήση των 2 συστημάτων.

Σύστημα Αυτοματισμού με μαγνητική επαφή
Σύστημα Αυτοματισμού με μαγνητική επαφή

ΧΤLogo
Benchmark Email